AKTIVNOSTI DRUŠTVA V MESECU AVGUSTU

Drage upokojenke, dragi upokojenci!

V zadnjem času se je epidemiološka slika v R Sloveniji glede koronavirusa Covid 19 zelo poslabšala in še vedno veljajo omejitveni, varnostni in higienski ukrepi Vlade R Slovenije in NIJZ. Prav tako smo pridobili mnenje NIJZ, v katerem nam odsvetujejo vse aktivne dejavnosti, v kolikor  nam ni moč zagotoviti varne distance članov.

Iz tega razloga je Upravni odbor Društva upokojencev za Poljansko dolino na 4. seji sklenil, da se zaradi omejitvenih razlogov za zajezitev koronavirusa Covid 19 in posledic, vsa kopanja in oba planinska izleta v mesecu avgustu odpovedo.

O nadaljnjih odločitvah glede aktivnosti društva boste obveščeni z objavami na društveni spletni strani s strani poverjenic in poverjenika.

Prosimo za razumevanje in ostanite zdravi!

Predsednik društva: Vladimir Koračin

P.S. V kolikor bi vseeno želeli na kopanje, koristite prevoz z brezplačno vozovnico (glej članek  brezplačne vozovnice za upokojence) avtobusnega prevoznika Arriva. Njihov vozni red je v prilogi.

Objavljeno v Obvestila, Uncategorized

LOKATURIST – POČITNICE ZA UPOKOJENCE

Turistična agencija Lokaturist  je posredovala programe počitnic primerne za upokojence, ki jih bodo izvajali na naslednjih destinacijah:

 • Zdravilišče Radenci – Hotel Radin ****,
 • Zdravilišče Radenci – Hotel Izvir ****,
 • Moravske toplice – Hotel Termal****,
 • Terme Topolšica – Hotel Vesna***,
 • Terme Rogaška – Grand hotel Donat Superior****,
 • Mariborsko Pohorje – Hotel Bellevue**** in

so v prilogi.

Na vseh destinacijah bodo prisotni njihovi vodniki (Venč, Izak, Ajda), možno bo izkoristiti počitniški bon za 200 eurov in organizirani bodo avtobusni prevozi oz. prevozi od doma do kraja destinacije in nazaj.

Za več informacij je na razpolago Lokaturist na tel. št. 04 515 55 20 ali 041 781 800, kjer se  prijavite in tudi uredite vse potrebno za koriščenje izbrane destinacije.

Objavljeno v Obvestila

BREZPLAČNE VOZOVNICE ZA UPOKOJENCE – POJASNILO

SPOŠTOVANE UPOKOJENKE IN SPOŠTOVANI UPOKOJENCI!

V CELOTI VAM POSREDUJEM POJASNILO, KI GA JE PRIPRAVIL ZDUS, KAKO OD 1. JULIJA 2020 DO BREZPLAČNE VOZOVNICE MEDKRAJEVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let lahko od 1.7.2020 brezplačno koristite medkrajevni potniški promet. 

Do brezplačne vozovnice niso upravičeni tisti, ki so v delovnem razmerju, opravljajo samostojno registrirano dejavnost, poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Kako do vozovnice?

Uvodoma našteti upravičenci lahko vlogo za pridobitev na predpisanem obrazcu, kateremu so priložena tudi navodila, vložite:

1. Osebno na enem od 120 prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic. Pri osebni oddaji vloge upravičenci predložite osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana. Izkaznico vam na prodajnem mestu izdajo takoj. Za izdajo kartice na prodajnem mestu poravnate strošek 3 EUR. Nekatera prodajna mesta lahko obračunajo tudi druge stroške, npr. za obrazec, če nimate svojega ali pa celo postajno uslugo za izdajo kartice. Predlagamo, da se o morebitnih dodatnih stroških pozanimate na prodajnem mestu.

(Primeri obračunavanja dodatnih stroškov za Ljubljano: Avtobusna postaja Ljubljana dodatno zaračuna postajno uslugo za izdajo kartice v znesku 2 EUR in tudi vlogo, če nimate svojo v znesku 0,50 EUR; Glavna železniška postaja Ljubljana zaračuna zgolj izdajo kartice v znesku 3 EUR, če pa se odločite, da vam kartico pošljejo po pošti, boste za poštnino odšteli še 3 EUR; LPP ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov, razen stroška za izdajo kartice).

2.  Ministrstvo za infrastrukturo je priporočilo, da v izogib širjenju koronavirusa Covid-19 in s tem preprečevanju velikega števila kontaktov, vloge članov zberejo v DU in jih za to v DU določena oseba odnese osebno na prodajno mesto, pri čemer pa je potrebno priložiti fotokopije dokumentov (osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana). V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.

3. Vlogo lahko upravičenci oddate tudi po pošti na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.

V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.

4. Vlogo lahko upravičenci oddate na Ministrstvo za infrastrukturo tudi po elektronski pošti na naslov mzi.bv@gov.si in v zadevo e-pošte napišete »brezplačna vozovnica Slovenija«. V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.

Veljavnost vozovnice?

Vozovnica velja eno leto od njene izdaje. To pomeni, da boste upravičenci vlogo nato obnovili.

Vozovnico vam v enem letu izdajo le enkrat.

5. Več informacij lahko pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo na telefonski številki 01 478 84 11 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

V prilogi je obrazec za prijavo in prodajna mesta.

Vladimir Koračin, predsednik DU

Objavljeno v Obvestila

Dobro je vedeti – Virusi

Drage članice in dragi člani društva! V Reviji ZDUS sem zasledil članek, ki je še kako zelo uporaben sedaj v času koronavirusa Covid -19. Le-tega sem v celoti povzel (je v prilogi) in Vam priporočam, da ga preberete.

Bodite še naprej zdravi in lepo pozdravljeni!

Predsednik DU: Vladimir Koračin

Objavljeno v Obvestila

Kolesarjenje

V sredo, 20. maja začnemo sezono kolesarjenja. Dobimo se vsako sredo ob 8h na trgu Ivana Regna ( če ne bo deževalo).

Lepo vabljeni!

Objavljeno v Obvestila

/VOLILNI/ OBČNI ZBOR DRUŠTVA

V nedeljo, 1. marca 2020, je v veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi potekal redni letni občni zbor, ki je bil letos tudi volilni.

S pozdravnimi besedami ga je pričel dotedanji predsednik Franci Fortuna.

Sledil je kulturni program, ki ga je pripravila Milena Kejžar, izvedli pa člani društvene kulturniške skupine.

Zbor je vodil Silvo Pivk. Najprej so bila prebrana poročila predsednika društva in blagajničarke, zatem predsednika Nadzornega odbora ter poročilo častnega sodišča o delu društva v letu 2019. Iz njih je bilo razvidno, da je bila dejavnost društva pestra in bogata na vseh področjih. Načrtovane prireditve in aktivnosti so bile med članstvom dobro sprejete, bile odlično obiskane, potekale so v dobrem vzdušju in brez nezgod. Tudi finančno so bile vodene pregledno in izkazovale pozitivno stanje. Predstavljen in ugodno sprejet je bil tudi načrt dejavnosti društva za leto 2020.

Po preteku štirih let so bili razrešeni člani dotedanjih organov, zato so sledile volitve novih članov društvenih organov.

V Upravni odbor so bili za naslednje štiriletno obdobje soglasno izvoljeni člani z naslednjimi zadolžitvami:

 • Vladimir Koračin – predsednik društva
 • Franc Dolenec – podpredsednik
 • Danica Oblak – tajnica
 • Minka Oblak – blagajničarka
 • Valentin Bogataj – poverjenik za obveščanje in pohodništvo
 • Milena Kejžar – poverjenica za kulturo
 • Silvo Pivk – poverjenik za šport
 • Cirila Žagar – poverjenica za socialo

V Nadzorni odbor so bili izvoljeni:

 • Franci Fortuna, Nada Jenko in Danica Založnik

Častno sodišče pa sestavljajo:

 • Alojz Eržen, Janko Oblak in Franc Žagar

Franciju Fortuna so se udeleženci Občnega zbora zahvalili za uspešno vodenje društva v letih 2016 do 2020.

Občnega zbora so se udeležili tudi predstavniki treh prijateljskih upokojenskih društev (Cerkno, Sovodenj in Žiri) ter podžupan Občine Gorenja vas – Poljane gospod Anton Debeljak in poslanec Državnega zbora republike Slovenije gospod Žan Mahnič. Vsi so z izbranimi besedami pohvalili dejavnost društva in zaželeli nadaljnje uspešno uresničevanje njegovega poslanstva.

Nagovor predsednika društva Francija Fortuna
Po nastopu kulturniške skupine
Delovno predsedstvo zbora
Predstavniki prijateljskih društev
Nagovor podžupana Občine Gorenja vas – Poljane Antona Debeljaka
Nagovor poslanca DZ RS Žana Mahniča
Udeleženci Občnega zbora
Nagovor novega predsednika društva Vladimirja Koračina
Zahvala dosedanjemu predsedniku Franciju Fortuna
Objavljeno v Uncategorized

PO SLOVENSKI ISTRI

SLOVENSKA ISTRA /Gračišče – Lačna – Kuk- Veliki Gradež – Hrastovlje/

Na prvi planinski izlet v letu 2020 smo se odpravili v Slovensko Istro, prehodili smo del grebena, ki se poteka od Kubeda proti vzhodu.

Pohod smo pričeli v Gračišču, prijazni vasici ob cesti Koper – Buzet. Začetna strmina je kmalu popustila in prijetna hoja po mehkih travah skozi kraški gozd nas je že pripeljala na naš prvi cilj, hrib Lačna (451 m). Označuje ga razgledni stolp, s katerega se ponujajo širni razgledi po pestri okolici. Udobna pot z lepimi razgledi nas je nadalje peljala skozi predele kraškega gozda in goličav mimo neizrazitega in golega Kuka (498 m) in naprej do Velikega Gradeža (507 m). Vrh označuje velik kup kamenja, ki daje videz obrambnega zidu. 

Od tam smo se po kar strmi poti spustili v dolino, prečili železniško progo, šli skozi Dol pri Hrastovljah, mimo spomenika šavrinkam do Hrastovelj. V tamkajšnji cerkvi Svete Trojice smo si ogledali znamenite, vsebinsko bogate in lepo ohranjene freske, naslikane v 15. stoletju.

Pohod, ki je potekal v dobrem vzdušju in v idealnih vremenskih razmerah, smo sklenili z okrepčilom v tamkajšnji gostilni Švab.

Začetek pohoda v Gračišču
Vzpon proti Lačni
Pri razglednem stolpu na lačni

Na poti proti Kuku
Na Velikem Gradežu
Cerkev sv. Trojice v Hrastovljah
Predstavitev fresk

Objavljeno v Uncategorized

V MANJ ZNANO

Slika | Posted on by

TRAVNA GORA – NOVA ŠTIFTA

Sodraška dolina zavzema SZ del Ribniške doline. Obdaja jo hribovje, najvišje med njimi se razprostira Travna gora. Nanjo smo se povzpeli iz Sodražice. Vseskozi rahel vzpon se je poravnal, ko smo dosegli Lovski dom in nekoliko naprej Dom na Travni gori. Pot smo nadaljevali do kapelice in spomenika NOB ter se po malici in počitku spustili proti Novi Štifti. Romarska cerkev sv. Marije Vnebovzete, ki jo dopolnjuje kapela sv. Jožefa, frančiškanski samostan in svete stopnice je postavljena nad široko Ribniško dolino in več kot tristo let vabi romarje od blizu in daleč. Njeno zgodovino in izročilo nam je predstavil pater frančiškan. Po ogledu smo se zapeljali v Zamostec, kjer smo se okrepčali v Gostilni Urška.

Objavljeno v Uncategorized

V NEZNANO – BELA KRAJINA

Izlet v neznano je ponudil pestro doživetje Bele krajine.

Po prečenju Vahte, prelaza preko Gorjancev, ki povezuje Belo krajino s kraji ob Krki, smo v gostilni Badovinac nazdravili s karampampulijem in po carinskem pregledu vstopili ´v svobodno belokranjsko ozemlje´. V Osnovni šoli Brihtna glava v Radovici pri Metliki smo kot »učenci« na šaljiv način spoznavali naravno in kulturno dediščino Bele krajine in po zaključku »učne ure« prejeli »izpričevala«. Sledil je ogled metliške vinske kleti ter degustacija njihovih vin in belokranjske pogače. Osrednja zgradba Metlike je grad, v katerem domuje Belokranjski muzej. V njem so nam predstavili življenje ljudi tega območja od prazgodovine do sredine 20. stoletja. Doživetja sončnega in prijaznega dne smo sklenili na kosilu v gostišču Kapušin v Krasincu.

Objavljeno v Uncategorized