/VOLILNI/ OBČNI ZBOR DRUŠTVA

V nedeljo, 1. marca 2020, je v veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi potekal redni letni občni zbor, ki je bil letos tudi volilni.

S pozdravnimi besedami ga je pričel dotedanji predsednik Franci Fortuna.

Sledil je kulturni program, ki ga je pripravila Milena Kejžar, izvedli pa člani društvene kulturniške skupine.

Zbor je vodil Silvo Pivk. Najprej so bila prebrana poročila predsednika društva in blagajničarke, zatem predsednika Nadzornega odbora ter poročilo častnega sodišča o delu društva v letu 2019. Iz njih je bilo razvidno, da je bila dejavnost društva pestra in bogata na vseh področjih. Načrtovane prireditve in aktivnosti so bile med članstvom dobro sprejete, bile odlično obiskane, potekale so v dobrem vzdušju in brez nezgod. Tudi finančno so bile vodene pregledno in izkazovale pozitivno stanje. Predstavljen in ugodno sprejet je bil tudi načrt dejavnosti društva za leto 2020.

Po preteku štirih let so bili razrešeni člani dotedanjih organov, zato so sledile volitve novih članov društvenih organov.

V Upravni odbor so bili za naslednje štiriletno obdobje soglasno izvoljeni člani z naslednjimi zadolžitvami:

  • Vladimir Koračin – predsednik društva
  • Franc Dolenec – podpredsednik
  • Danica Oblak – tajnica
  • Minka Oblak – blagajničarka
  • Valentin Bogataj – poverjenik za obveščanje in pohodništvo
  • Milena Kejžar – poverjenica za kulturo
  • Silvo Pivk – poverjenik za šport
  • Cirila Žagar – poverjenica za socialo

V Nadzorni odbor so bili izvoljeni:

  • Franci Fortuna, Nada Jenko in Danica Založnik

Častno sodišče pa sestavljajo:

  • Alojz Eržen, Janko Oblak in Franc Žagar

Franciju Fortuna so se udeleženci Občnega zbora zahvalili za uspešno vodenje društva v letih 2016 do 2020.

Občnega zbora so se udeležili tudi predstavniki treh prijateljskih upokojenskih društev (Cerkno, Sovodenj in Žiri) ter podžupan Občine Gorenja vas – Poljane gospod Anton Debeljak in poslanec Državnega zbora republike Slovenije gospod Žan Mahnič. Vsi so z izbranimi besedami pohvalili dejavnost društva in zaželeli nadaljnje uspešno uresničevanje njegovega poslanstva.

Nagovor predsednika društva Francija Fortuna
Po nastopu kulturniške skupine
Delovno predsedstvo zbora
Predstavniki prijateljskih društev
Nagovor podžupana Občine Gorenja vas – Poljane Antona Debeljaka
Nagovor poslanca DZ RS Žana Mahniča
Udeleženci Občnega zbora
Nagovor novega predsednika društva Vladimirja Koračina
Zahvala dosedanjemu predsedniku Franciju Fortuna
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.