LITERARNO SREČANJE PZDU GORENJSKE

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske je skupaj z Društvom upokojencev Žerjavčki Trzin pripravila že dvanajsto srečanje gorenjskih literarnih ustvarjalcev upokojencev. Prireditev je potekala v četrtek, 26. avgusta 2021, v Dvorani Marjance Ručigaj v Trzinu.

Na razpis pokrajinske zveze se je odzvalo kar 32 avtoric in avtorjev iz šestnajstih društev. Njihova dela so objavljena v ličnem Zborniku izbranih besedil pod naslovom Neizsanjane sanje izgubljajo moč. Pesnica Minka M. Likar, ki se je udeležila vseh srečanj, je vanj zapisala: »Dosti se je v tem času spremenilo, razširilo, izboljšalo, nekateri ustvarjalci so se, žal, poslovili, ´dohiteli´ so nas novi. Nekaj pa nas je iz ´stare šole´ in vsakokrat sem vesela snidenja.«

Srečanja so se udeležile tudi štiri članice, literarne ustvarjalke,  DU za Poljansko dolino Gorenja vas: Minka M. Likar (pesmi Potovanje in Do kod mi seže pogled?), Marija Knafelj (narečni pesmi Douga je puot in Sekrjet), Gabrijela Tavčar (skeč Srečanje na vasi) in Marija Markelj (črtica Prižgala se je lučka).

Vsi, na prireditvi prisotni avtorji, so svoja dela tudi recitirali.

Bil je lep kulturni dogodek in prav je bilo, da so tisti upokojenci, ki se posvečajo literarnemu ustvarjanju, prišli do besede in nove spodbude za nadaljnje delo.

Daljši zapis o prireditvi bo objavljen v Kroniki našega društva za leto 2021.

Valentin Bogataj

Minka M. Likar
Marija Knafelj                                                                        
Dragica Vesković in Gabrijela Tavčar
Marija Markelj
Sodelujoči na prireditvi
Marija Markelj, Minka M. Likar, Gabrijela Tavčar in Marija Knafelj

Foto: Valentin Bogataj in Jožef Pavlič

This entry was posted in Obvestila. Bookmark the permalink.