IZLET V NEZNANO

Kljub deževnemu vremenu je letošnji izlet V neznano omogočil udeležencem spoznati delček Dolenjske in njenih posebnosti.

Prva postaja je bil Šentrupert in ogled Dežele kozolcev, prvega muzeja na prostem s kozolci. Vanj je prestavljenih 19 različnih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirnske doline in okolice. Kozolci so večstoletni dosežek poljedelskih in živinorejskih dejavnosti v okolju kmečkih, grajskih in samostanskih kmetijskih posesti. V muzeju je zastopanih šest razvojno dokazanih tipov kozolcev na Slovenskem: trije enojni (enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni) in trije dvojni (nizki, kozolec na kozla in toplar).

Šentrupert –  V Deželi kozolcev

Zatem smo obiskali Šentjurij na Dolenjskem, rojstni kraj pesnika Toneta Pavčka. V Pavčkovem domu nam je kustosinja predstavila pesnika in njegovo rojstno vas ter spominsko zbirko, v cerkvici sv. Jurija pa občino Mirno Peč in njeno sakralno dediščino.

Pavčkov dom v Šentjuriju na Dolenjskem        
V cerkvici sv. Jurija

Kot zadnje smo si v le nekaj kilometrov oddaljeni Mirni Peči, v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ogledali razstavo s pisnim in slikovnim gradivom ter filmi o življenju in delu mirnopeškega rojaka Lojzeta Slaka. Bil je virtuoz na diatonični harmoniki, pisec skladb in besedil ter ustanovitelj in vodja Ansambla Lojzeta Slaka.

Mirna Peč
Zanimiva pripoved
Slakove harmonike in priznanja

Po lepih doživetjih na vseh treh točkah izleta v neznano smo dan sklenili s pogostitvijo v Gostilni Špolar v Mirni Peči in prijetno vožnjo domov.

Prijetno druženje

Besedilo in fotografije: Valentin Bogataj.

This entry was posted in Fotogalerija, Obvestila. Bookmark the permalink.