Poverjeniki

 • Katarina Demšar  –  04/518 26 01
 • Cilka Gladek – 031 22 88 45
 • Andreja Kokalj  –  04/518 21 88
 • Milka Čibej  –  04/518 21 14
 • Anica Reven  –  041 729 983
 • Slavka Čadež  –  041 528 394
 • Olga Šubic  –  04/518 25 24
 • Cirila Žagar  –  031 839 722
 • Rezka Košir  –  04/518 53 30
 • Vida Kokalj  –  031 578 922
 • Andrej Derlink  –  051 309 254