Poverjeniki

 • Tilka Oblak –  041 809 704
 • Cilka Gladek – 031 22 88 45
 • Andreja Kokalj  –  04/518 21 88
 • Milka Čibej  –  04/518 21 14
 • Olga Koračin- 051 246 808
 • Slavka Čadež  –  041 528 394
 • Olga Šubic  –  04/518 25 24
 • Cirila Žagar  –  031 839 722
 • Rezka Košir  –  04 5185 330
 • Vida Kokalj  –  031 578 922
 • Franc Dolenc- 041 876 632