Upravni odbor

 • Vladimir Koračin – predsednik
 • Franci Dolenec – podpredsednik
 • Danica Oblak – tajnica
 • Minka Oblak – blagajničarka
 • Valentin Bogataj – poverjenik za pohodništvo in obveščanje
 • Silvo Pivk – poverjenik za šport
 • Milena Kejžar – poverjenica za kulturo
 • Cirila Žagar – poverjenica za socialo

 

Nadzorni odbor

 • Franci Fortuna
 • Danica Založnik
 • Nada Jenko